Disclaimer

Flevoverhaal is een initiatief van Toerisme Flevoland en Provincie Flevoland. Betrokken partijen zijn niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen of tekortkomingen in de gegevens en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen ten aanzien van eventuele onjuistheden, wijzigingen of onvolkomenheden in de hier en elders op basis van deze databases gepubliceerde/getoonde gegevens.

Ingezonden verhalen
Deze site is bedoeld om jouw verhaal te delen over jouw favoriete plek in Flevoland. De site is niet bedoeld voor het plaatsen van schokkende foto’s, verhalen met een negatieve insteek, een politieke boodschap of commerciële uitingen. De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden verhalen naar eigen inzicht te verwijderen en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op de website. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op deze website.

De inhoud van deze site wordt o.a. gevormd door ingezonden verhalen van derden. We streven ernaar dat de aangeboden informatie toegankelijk en correct is. Kom je desondanks informatie tegen die onjuist of incorrect is, dan vernemen wij dit graag van je via de email info@toerismeflevoland.nl. 

Links naar andere websites
Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als je naar deze externe sites linkt, verlaat je deze website en ben je gebonden door de gebruiksregels die gelden voor de sites die je bezoekt. Toerisme Flevoland en Provincie Flevoland zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht
De gegevens op deze website mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, gedownload, gedupliceerd of anderszins. Als je (delen van) teksten en/of afbeeldingen wilt gebruiken, kun je hiervoor toestemming vragen.