bb83eae6b457e320f865fe90fb577f51.jpg

Vanaf 1972 tot 1988 bij de Rijksdienst IJsselmeerpolders.Van 1988 tot 2015 als opzichter bij de Gemeente Zeewolde .

Van riet in 1972 tot heden .
Eerste jaren veel bodemonderzoek in heel Oostelijk Flevoland .
Er was niets .Elke vierkante meter werd onderzocht hoe diep zit het zand .Hoeveel zakte de polder .Zorg voor een goede waterbeheersing .Waar komt bebouwing ,wegen ,spoorlijn .Uniek om zoiets mee te maken .Vanaf 1988 bij de gemeente Zeewolde als opzichter (de Markerwaard ging niet door )alles gedaan .Het opbouwen van Zeewolde en onderhoud .Opzichter bij de buitendienst .Alles meegemaakt .Dat is het mooie van Zeewolde .
Zelfs nog bij Toneelvereniging Spats Lely gespeeld met de tekst
En dan heeft het na de ramp in 1916 nog 2 jaar geduurd voor ik het wetsontwerp tot droogmaking van de Zuiderzee door de ministerraad kreeg
Een heel spektakel gespeeld in Zeewolde het ontstaan van Flevopolder

Zeewolde
Plan je route