Marker Wadden

Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project dat bijdraagt aan het natuurherstel van het Markermeer door de aanleg van eilanden met zand, klei en slib uit de bodem van het Markermeer.

In 1976 ontstond het Markermeer door de aanleg van de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het water werd afgesloten van zee en rivieren. In het Markermeer leefden ooit veel algen en waterplanten en was er een rijk planten- en dierenleven. Die situatie veranderde door het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek van het gebied. Het huidige Markermeer heeft momenteel weinig natuurlijke oevers en ondieptes. Hierdoor is de natuurlijke balans verstoord. Marker Wadden gaat oevers en ondiepten terugbrengen.

De natuur krijgt een enorme impuls door gunstige leefomstandigheden te creëren voor waterplanten, schelpdieren, vogels en vissen. Er komen eilanden met natuurlijke oevers en paaiplaatsen. Zo ontstaat een robuust nieuw natuurgebied met helder water in het hart van Nederland. Een parel waar het goed toeven is voor trekvogels, vissen en andere diersoorten.

Het eerste eiland wordt ook toegankelijk voor mensen. Met een natuurhaven, wandelroutes, vogelkijkhutten en een strand.
De Marker Wadden zijn nu nog niet toegankelijk voor bezoekers. Er wordt hard gewerkt aan de aanleg van het gebied. In verband met de veiligheid geldt er een vaarverbod. Naar verwachting zal in september 2018 een deel van het eerste eiland en de natuurhaven open gaan voor bezoek. Nog even geduld dus!

Lelystad
Plan je route